Gezi Koşulları


“5571 Sayılı Kanunla Değişik 1618 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Geziye Katılanlarca İmzalanmak Zorundadır.”

 

ENGEZİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR VE KONUSU

 

Bir tarafta Kültür ve Turizm Bakanlığı A 1410 İşletme Belgeli FEST SEYAHAT ACENTASI sahibi FEST TURİZM VE TİCARET A.Ş. tarafından operasyonları yapılan ENGEZİ seyahat sitesi (işbu “Satış Sözleşmesi”nde “ENGEZİ” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta aşağıda adı ve adresi belirtilen katılımcı gezgin arasında (bu sözleşmede “Müşteri” olarak anılacaktır) işburada belirtilen hizmetin verilmesine dair aşağıda belirtilen tarihte işburadaki koşulları içeren bir hizmet satış sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme satışın başlaması ile taraflarca okunmuş ve kabul edilmiş olur.

 

 1. HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE İFA YERİ

 

Engezi ile Müşteri arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca, ENGEZİ “Ayrıntılı Programı”nda belirtilen turistik gezi ile ilgili olarak Ayrıntılı Gezi Programı’nda yer alan hizmetleri sağlamayı, Müşteri ise işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

Müşteri, Ayrıntılı Gezi Programı’nda yer alan ve özel fiyat koşulları, özel şartlar ve taahhütleri de içeren “Ayrıntılı Gezi Programı”nın ve “Tura Katılım Formu”nun işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Sözleşme’de ENGEZİ tarafından sağlanan hizmetlere yapılacak tüm atıfların Ayrıntılı Gezi Programı’nda ayrıntıları belirtilen tur hizmetlerine yapılmış olacağını kabul ve beyan eder. Müşteri, işbu Satış Sözleşmesi’ni onaylarken Ayrıntılı Gezi Programı’nda yer alan “Ayrıntılı Gezi Programı”nın ve “Tura Katılım Formu”nun içeriğini de kabul etmiş olur.

 

ENGEZİ tarafından verilecek hizmetin temel özellikleri, turun hareket, dönüş tarihi ve saatleri ile kesintiler dahil turun süresi ile tur sırasındaki duraklama yerleri ve nakil bağlantıları dahil turun güzergahı, ulaşım araçlarının cinsi, konaklama yeri ve sınıfı, yemek öğün sayısı ve tura dahil diğer hizmetlere ilişkin diğer bilgiler, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ekteki “Ayrıntılı Gezi Programı”nda verilmektedir.

Müşteri, işbu Sözleşme’nin ilgili mevzuat uyarınca bir Paket Tur Sözleşmesi olmadığını kabul ve beyan etmektedir.

 

2. GENEL KOŞULLAR

 

2.1. Bir rezervasyon ve satış, ön ödemenin yapılması ile kesinlik kazanır. Ön ödeme ile birlikte işbu Satış Sözleşmesi’nin Müşteri tarafından okunmuş ve onaylanmış olması ilgili rezervasyonun kesinleşmesi için önkoşul olup, işbu Satış Sözleşmesi’nin koşullarının kabulü Müşteri tarafından yazılı veya elektronik ortamda teyit edilmeden, tur rezervasyonu kesinlik kazanmayacaktır.

 

2.2. Birden çok kişi ya da bir grup adına rezervasyon yaptıran Müşteri, “Ayrıntılı Gezi Programı”nı ve işbu sözleşme koşullarını aynı grup içerisindeki diğer kişilere ayrıntılı bir biçimde bildirmekle ve her bir katılımcının işbu Sözleşme koşullarını kabul etmesi veya onaylamasıyla sorumludur. Birden çok kişi ya da bir grup adına rezervasyon yaptıran katılımcılardan her birinin işbu Satış Sözleşmesi’ni okuması ve onaylanması Müşteri dahil grupta tüm katılımcıların rezervasyonun kesinleşmesi için önkoşul olup, grup adına rezervasyon yaptıran Müşteri dahil gruptaki tüm katılımcıların yazılı veya elektronik ortamda teyidi olmaksızın, tur rezervasyonu kesinlik kazanmayacaktır.

 

2.3. Birden çok kişi ya da bir grup adına rezervasyon yaptıran Müşteri olması durumunda bile

gruba mensup tüm katılımcılardan her biri “Ayrıntılı Gezi Programı”nda yer alan koşulları yerine getirmekle ve ENGEZİ tarafından sözlü veya yazılı bildirilen tüm belgeleri eksiksiz ve zamanında ENGEZİ’ye ibraz etmekle yükümlüdür.

 

3. MÜCBİR SEBEPLER VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

 

3.1. Doğal afetler (deprem, sel, yangın, heyelan…), olağanüstü haller (sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı ilanları, terör, otel, havaalanı baskınları, uçak ele geçirmeler, savaş, kargaşa…), halk hareketleri (grev, miting, yürüyüş, yol kapanması…),            devletlerarası gerginlik, diplomatik kısıtlamalar, sağlık sorunları (salgın hastalık, karantina…), hava muhalefeti (kar yağışı, tipi, sis, fırtına, yıldırım düşmesi…), gümrük rejimi değişiklikleri veya ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile havayolu, tren, deniz veya karayolu ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel kısıtlamalar, ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi diğer bir sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, ENGEZİ’nin kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan ENGEZİ sorumlu olmayacağı gibi, ENGEZİ bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve ENGEZİ’ye maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez.

 

3.2. ENGEZİ işbu madde tahtında mücbir sebeplerden dolayı herhangi bir geziyi iptal edebilir.

 

3.3. ENGEZİ ile ulaşım araçları (otobüs, midibüs, minibüs, 4x4’ler, rent-a-car vasıtaları, tren, vapur, gemi, uçak, helikopter, balon…) arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerin şahsi kusurlarından oluşabilecek her türlü olumsuzluğun sonuçlarından ENGEZİ sorumlu tutulamaz ve ENGEZİ’ye maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçuş seferinin iptalinden, teknik aksaklıklardan dolayı meydana gelebilecek rötar ve gecikmelerden, havayolu şirketlerinin yapacağı değişikliklerden kesinlikle ENGEZİ sorumlu olmayıp, muhatap, ilgili ulaşım araçları sahipleridir. Müşteri, 28.09.1995 tarihinde yeniden düzenlenen 12.10.1923 tarihli Varşova Konvasiyonu hükümleri çerçevesinde uluslararası havacılık kuralları dâhilinde havayolu şirketleri tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenleme yapılabileceğini kabul ve ikrar eder.

 

3.4. ENGEZİ doğal, sosyal, kültürel, yol ve hava koşullarından dolayı gezi güzergâhını değiştirebilir, turda değişiklik yapabilir.

 

3.5. ENGEZİ buraya ilave edilmemiş ve sair mevzuat uyaranca kendisine tanınan diğer ‘‘mücbir sebepler’’ haklarını saklı tutar.

 

3.6. ENGEZİ’nin önceden haber verme zorunluluğu bulunmaksızın belirtilen havayolunu, aktarma noktalarını, konaklama tesislerini veya hareket saatlerini değiştirme hakkı olup, bu gibi durumlarda Müşteri’nin iptal veya iade isteme hakkı bulunmamaktadır.

 

 

4. ÖDEMELER VE REZERVASYON KOŞULLARI

 

4.1. Müşteri tarafından ENGEZİ’ye rezervasyon ile ilgili başvurular ayrıntılı gezi programı satışa çıkmadan önce ya da çıktıktan sonra sözlü (telefon, büro ziyareti) veya yazılı olarak (mektup, faks, e-posta) yapılabilir. ENGEZİ tarafından başvurulara göre öncelik sıralaması yapılıp müşteriye gezi teyit edilir ya da “yedek liste”ye alındığı bildirilir.

 

4.2. Ayrıntılı Gezi Programı’nda belirtilen turun vergiler dahil fiyatı ve ödeme şekli ile toplam satış fiyatı Ayrıntılı Gezi Programı’nda bildirildiği şekildedir. Belirtilen toplam satış fiyatı olan döviz; ENGEZİ’nin çalıştığı bankanın belirlediği kur üzerinden TL olarak tahsil edilebilmektedir.

 

4.3. Sözlü ya da yazılı yapılıp, teyidi alınan bir başvuru, Ayrıntılı Gezi Programı’nda belirtilen ilk ödeme tutarının zamanında Ayrıntılı Gezi Programı’nda belirtilen bankaya Ayrıntılı Gezi Programı’nda bildirildiği şekilde ya da ENGEZİ’ye yapılması ile ve işbu sözleşmenin Müşteri tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda onaylanması ve/veya kabulü ile kesinlik kazanır.

 

4.4. Müşteri’nin sözlü ya da yazılı olarak belirtilen başvurusunu müteakip 7 (yedi) gün içerisinde ilk ödeme tutarını ödememesi durumunda, Müşterinin başvurusu iptal edilir. Bu durumda, yazılı ya da sözlü geri bildirim ön koşulu yoktur.

 

4.5. İlk ödeme tutarının yatırılmasına müteakip, ön ödemenin Ayrıntılı Gezi Programı’nda bildirildiği şekilde ve tarihte yapılması zorunludur. Ayrıca, işbu sözleşmenin Müşteri tarafından en geç ön ödeme tarihinde imzalanmış olması zorunludur.

 

4.6. ENGEZİ, ön ödemenin Ayrıntılı Gezi Programı’nda bildirildiği şekilde ve tarihte yapılmaması durumunda veya işbu sözleşmenin Müşteri tarafından en geç ön ödeme tarihine kadar imzalanmamış olması durumunda, başvuruyu koşulsuz olarak ve neden gösterme zorunluluğu olmadan tek taraflı olarak iptal etme hakkını haizdir. Bu durumda Müşteri tarafından yatırılan ilk ödeme Müşteri’ye elden veya ENGEZİ’nin anlaşmalı bankaları kanalıyla iade edilir.

 

4.7. ENGEZİ’den teyit alınmadan bir gezi için bankaya para yatırılamaz. Böylesi yanlış bir havalenin iade masrafları Müşteriye aittir.

 

4.8. Yapılacak ilk ödeme, ön ödeme, son ödeme ya da ara ödeme, varsa taksitli ya da kredi kartlı ödeme koşulları, ödeme tarihleri ve varsa özel cezalar her gezi satış programında ayrı ayrı belirtilir. Ara ödeme veya son ödemelerin yapılmasında Müşteri’nin temerrüde düşmesi veya gecikmesi durumunda, işbu Sözleşme’de veya Ayrıntılı Gezi Programı’nda belirtilen yaptırımların yanı sıra, yıllık % 9 gecikme faizi uygulanır.

 

5. SEYAHAT SİGORTASI

 

5.1. ENGEZİ, 5571 sayılı kanun gereği Müşterilerine “zorunlu sigorta” sağlamak zorundadır. ENGEZİ bu sigortayı TÜRSAB’dan ya da onun önerdiği şirketlerden elde edebilir.

 

5.2. Satışın kesinlik kazanması yani ön ödemenin yapılması ve Satış Sözleşmesinin onaylanmasından sonra ENGEZİ Müşteriye seyahat sigortası yaptırır. Sigortalanma zamanı gezinin başlamasından 30 gün öncesinden daha erken olamaz. ENGEZİ Müşteri’ye Seyahat Sigortası Poliçesi koşullarını gezi öncesinde bildirir.

 

5.3. ENGEZİ’nin sağladığı Seyahat Sigortası koşullarını kabul etmemesi halinde, Müşteri başka bir sigorta poliçesi yaptırma hakkını haizdir. Ancak bu durumda Müşteri, ENGEZİ’nin sağladığı Seyahat Sigortası bedelinin iadesini isteyemez.

5.4. Her türlü sigorta işleminde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir.

 

6. FİYATA İLİŞKİN KONULAR

 

6.1. ENGEZİ konaklamalı hafta sonu, yurtiçi ve yurtdışı geziler için ayrıntılı programlarıyla satışa çıkardığı geziler için sunduğu fiyatlara neyin dahil olduğunu, neyin dahil olmadığını ve ödeme koşullarını açıklıkla belirtilmiştir.

 

6.2. “Ayrıntılı Gezi Programı’nda ulaşım, havalimanı vergileri, bilet kesim hizmet bedeli, yurtdışı çıkış harçları, vize bedelleri konuları ayrı ayrı belirtilmiştir. Ancak bu meblağlar tur gezi tarihine kadar bağlayıcı olmayıp, ENGEZİ’nin, rezervasyon veya ön ödemeden sonra ENGEZİ’nin kontrolü haricinde doğabilecek fiyat artışları veya zamlarla ilgili olarak veya liman ve havaalanına iniş vergileri gibi harç, vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde fiyat farklarını tur fiyatına aynen yansıtma hakkı bulunmaktadır.

 

6.3. Tur programlarında verilen fiyatlar iki kişilik odalardaki kişi başı fiyatlardır. “Ayrıntılı Gezi Programı”nda belirtilen özel koşullar hariç, iki kişilik odalarda kalmak isteyip de bir kişi olarak rezervasyon yaptıran Müşterinin yanına geziye 60 gün kala bir oda arkadaşı bulunamadığı takdirde tek kişi farkını ödemek ya da geziyi iptal etmek zorunda kalır.

 

6.4. İki kişilik odalarda kalmak üzere geziye katılan ve ön ödeme yapan bir müşteri, geziyi herhangi bir süre içerisinde iptal ettiğinde (iptal süresi önemli değildir); Müşteri’nin iade hakkı olduğu durumlarda odada kalacak ikinci kişi tek oda (“single”) farkını kabul etmez ise, tek oda farkı iade miktarından düşülecektir.

 

7. FESİH KOŞULLARI

 

7.1. ENGEZİ gerekli gördüğü durumlarda; Müşteri’den onay almaksızın, ancak Müşteri’ye bildirmek koşuluyla gezi başlangıç tarihine; haftasonu konaklamalı gezilerde 15 gün, yurtiçi gezilerde 21 gün, yurtdışı gezilerde 30 gün kala ya da daha öncesinde herhangi bir geziyi iptal edebilir. Bu gibi iptallerde Müşteriye, ödemiş olduğu tüm tutar iade edilecektir. Ancak bu iptalden dolayı Müşteri’nin tazminat hakkı doğmaz. Ödeme kredi kartı ile yapıldı ise, kredi kartı komisyonu iadede geri ödenir. Müşterinin kendi isteğiyle uçaklarda ‘‘upgrade’’ yaptırmasından ya da ‘‘mil’’ kullanmasından doğacak zararlardan ENGEZİ sorumlu değildir.

 

7.2. Müşteri, “Ayrıntılı Tur Programı”nda belirtilen özel koşullar hariç, konaklamalı haftasonu ve yurtiçi gezilerinde gezi tarihinden 30 gün öncesine, yurtdışı gezilerde gezi tarihinden 60 gün öncesine kadar herhangi bir geziyi iptal edebilir. Bu durumda ödemiş olduğu miktar Ayrıntılı Gezi Programı’nda “Ayrıntılı Gezi Programı”nda ‘‘ÖNEMLİ NOT’’ başlığı altında belirtilmiş özel kesintiler dışında aynen kendisine iade edilir. Banka aracılıyla yapılacak iadelerde, banka havale masrafı Müşteri’ye ait olacaktır.

 

7.3. ENGEZİ, “Ayrıntılı Gezi Programı”nda belirtilen özel koşullar hariç, konaklamalı haftasonu ve yurtiçi gezilerinde gezi tarihinden 21 gün öncesine, yurtdışı gezilerinde ise gezi tarihinden 45 gün öncesine kadar Müşterinin yaptığı iptallerde gezi ücretinin % 30’unu iade eder. Banka aracılıyla yapılacak iadelerde, banka havale masrafı Müşteri’ye ait olacaktır. Belirtilen tarihlerden sonra Müşteri tarafından yapılan iptallerde nedeni ne olursa olsun iade yapılmaz ve Müşteri’nin bundan dolayı herhangi bir tazminat hakkı doğmaz.

 

7.4. Müşteri, iptal durumunda tur bedelini yukarıdaki koşullarla ENGEZİ’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7.5. Müşteri ayrıntılı gezi programlarında belirtilen özel koşullar hariç, satın aldığı turu seyahatin başlamasından 7 (yedi) gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur. Satış Sözleşmesi’nde imzası olmasa bile devir alan işbu Satış Sözleşmesi hükümleri ile bağlıdır.

 

7.6. ENGEZİ, Müşteri’nin başlangıcını kaçırdığı geziye sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Müşteri’ye herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

7.7. Müşteri veya ENGEZİ, geziyi iptal koşulları süresine uygun olarak iptal ettiğinde; geri iade edilecek tutar ENGEZİ 'ye ödenen para birimi cinsinden olacaktır. Zaman içinde dövizde oluşabilecek kur farklarından ENGEZİ sorumlu tutulamaz. Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde, iade Müşteri’nin aynı kredi kartına yapılacaktır. Oluşabilecek zararlardan ENGEZİ sorumlu tutulamaz.

 

8. ENGEZİ’NİN HATALARINDAN DOĞABİLECEK SORUNLAR

 

8.1. ENGEZİ, ENGEZİ’den kaynaklanan sebeplerle sözleşmeye tamamen uymaması halinde ödenmiş olan paranın tümünü iade etmeyi taahhüt eder.

 

9. MÜŞTERİ’NİN HATALARINDAN YA DA MAZERETLERİNDEN DOĞABİLECEK SORUNLAR

 

9.1. Zamanında yapılmayan ödemelerden, ENGEZİ’ye zamanında ulaştırılmayan ya da eksik ulaştırılan belgelerden doğabilecek sonuçlardan ENGEZİ sorumlu tutulamaz. Böylesi durumlarda ENGEZİ’nin Müşteri’nin gezisini iptal etme hakkı vardır. Müşteri’nin ödemelerde temerrüdü veya ENGEZİ’nin talep ettiği belgeleri ibraz etmede temerrüdü nedeniyle Müşteri’nin rezervasyonun iptali hallerinde, söz konusu iptallerdeki para iadeleri için yukarıdaki Madde 6.3 hükümleri uygulanır. Madde 6.3’te belirtilen tarihlerlerden sonraki zorunlu iptallerde nedeni ne olursa olsun iade yapılmaz ve Müşteri’nin bundan dolayı herhangi bir tazminat hakkı doğmaz.

 

9.2. Müşteri’nin nüfus cüzdanı, pasaport, gümrük belgeleri, bilet, aşı v.b. eksikliği, ebeveynden gelen geçersiz pasaporta sahip olması, çocukları için yurtdışı çıkış “muvaffakatname”si olmaması, uçaklarda “seyahat edemez” raporuna sahip bulunması, pasaportunda yeterli boş sayfa ya da yeterli süre olmaması gibi nedenlerle geziye çıkamaması ya da adli merciler veya kolluk kuvvetleri tarafından yurtdışına çıkışının yasaklanması veya engellenmesi, bir havalimanında tutulması, gezi sırasında tutuklanması veya gözaltına alınması durumunda Müşteri ENGEZİ’den herhangi bir geri ödeme ya da tazminat talebinde bulunamaz.

 

9.3. Müşteri bu Sözleşmede beyan ettiği isim ya da isimlerin (pasaportta yazılış biçimiyle), bilgilerin doğruluğundan sorumludur. ENGEZİ pasaport, vize, gümrük işlemleri veya bilet işlemlerinde Müşteri tarafından kendisine sağlanan bilgilere dayanacak olup, ENGEZİ’nin bu bilgilere dair ayrı veya bağımsız bir inceleme veya soruşturma zorunluluğu kesinlikle yoktur. Müşteri tarafından ENGEZİ’ye sağlanan bilgilerden kaynaklanan sorunlardan ve sonuçlardan ENGEZİ sorumlu tutulamaz, Müşteri’nin bu durumda herhangi bir tazminat talebi veya hakkı bulunmaz.

 

9.4. Müşteri gezinin başlangıç noktasına gelişlerindeki ulaşım araçlarından (uçak, tren, gemi, otobüs veya özel araç) doğabilecek gecikme veya benzeri bir nedenden (ulaşım araçlarında yer bulamama veya trafik sıkışıklığı gibi) konaklama ya da buluşma yerine geç kalma, turu kaçırma durumlarında kendi sorumluluğunda olan bu konulardan ENGEZİ’yi sorumlu tutamaz, herhangi bir hak iddiasında veya tazminat talebinde bulunamaz. Müşteri’nin, ENGEZİ tarafından bildirilen saatte ilgili hareket noktasında (havaalanı, gar, liman, otogar veya buluşma noktası) hazır bulunmaması durumunda oluşabilecek gecikme veya yetişememe durumlarında bilet açığa alınamaz ve gezi ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.

 

9.5. Ücretini ödediği halde yerine getirilmeyen bir hizmeti belgelemek dışında, Müşteri’nin herhangi bir sebeple tahsis edilen otelde kalmak istememesi veya kişisel sorunları ya da mazeretlerinden dolayı geziden, otelden ayrılmak istemesi durumunda para iadesi söz konusu olamaz.

 

9.6. Müşteri kendi sağlık problemlerinin (tansiyon, kalp, astım, yüksek irtifa sorunları ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yaratacağı sonuçlardan ENGEZİ’yi sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.

 

9.7. ENGEZİ’nin tur veya gezi esnasında meydana gelebilecek, ENGEZİ’ye atfedilemeyecek veya ENGEZİ’nin kontrolü dışında kişiye veya mala gelebilecek zarar ve ziyanda ve burkulma, kırılma gibi herhangi yaralanmalarda ENGEZİ’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. ENGEZİ bu gibi durumlarda elinden gelen çabayı gösterecektir ancak tüm taleplerde muhatap ilgili sigorta şirketidir.

 

9.8. Müşteri, tur programından, şikayetçi olduğu halde yararlanmayı sürdürüyorsa, şikayet konusu ile ilgili tazminat ve geri ödeme ilgili hak talep etme hakkından feragat etmiş sayılır.

 

10. DEĞİŞİK KONULAR

 

10.1. Konaklama tesislerinde ya da hizmet sunan araç ve mekânlarda Müşteri’den dolayı oluşmuş hasar, zarar, kayıplardan Müşteri sorumludur.

 

10.2. ENGEZİ, belirlediği süre içinde vize alınmasına yardımcı olacaktır. Ancak ENGEZİ, Müşteri ile büyükelçilikler, konsolosluklar arasında aracıdır. Yetkililerin vize vermemesinden dolayı oluşacak zararlardan Müşteri sorumludur. ENGEZİ vize alınması ile ilgili hiçbir beyan veya tekeffülde bulunmamaktadır ve vize konularında hiçbir garanti vermemektedir. Vize alınması söz konusu ülkeye giriş garantisi vermediğinden Müşteri’nin tur dahilindeki ülkeye kabul edilmemesi durumunda ENGEZİ’in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sebeple herhangi bir ücret iadesi veya tazminat ödenemez. Ayrıca, Müşteri ile ilgili olarak vergi borcu vb. nedenler yurtdışına çıkma yasağı konulmuş olması gibi herhangi bir nedenle arzusu hilafına dahi olsa tura başlayamaması hallerinde oluşacak zarar ve ziyanlardan Müşteri sorumludur ve bu gibi durumlarda herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

 

10.3. Müşteri geziye bir valiz ve bir el çantası getirebilir ancak valizi 20 kg ağırlığı (bazı uçuşlarda 15 kg, programda belirtilecektir) aşamaz. Müşteri her türlü fazla bagaj tutarından sorumludur. Müşteri’nin fazla bagaj tutarını ilgili havayolu şirketine ödememesinden kaynaklanacak tüm zarar ve ziyandan Müşteri tek başına ve tamamen sorumludur. Genelde valizler taşıttırılmaktadır. Valiz taşıtma hizmetinin fiyata dahil olmadığı durumlarda valiz taşıma sorumluluğu Müşteri’ye aittir.

 

10.4. Bagajın hasara uğraması, bagaj kaybı gibi durumlarda ENGEZİ sorunun çözümü için elinden geleni yapacaktır. Ancak burada sorumlu olan ENGEZİ değil, ilgili konaklama, ulaşım ya da sigorta şirketidir ve her türlü talebin ilgili konaklama, ulaşım ya da sigorta şirketine yöneltilmesi gerekmektedir.

 

10.5. Otobüste oturmada sıra atlama koşuluna uyulur. Turlarda otobüste sigara içme yasağı vardır.

 

10.6. Müşteri konaklama tesislerinin önceden ilan ettiği otellere yerleşme ve otellerden ayrılış saatlerine uymak zorundadır. Müşteri, gezi fiyatına dahil olan hizmetler dışında alınan yemekler, içkiler, bahşişler, kuru temizleme, telefon görüşmeleri, faks alıntıları – gönderileri, “business center” giderleri, minibar harcamaları, ücretli aktiviteler gibi ekstra ödemelerden Müşteri sorumlu olup Müşteri söz konusu ödemeleri zamanında ödemekle yükümlüdür.

 

10.7. Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk Müşteri’ye aittir. Bagajların ya da el çantalarının içinde bırakılacak fotoğraf makinesi, cep telefonu, bilgisayar, kıymetli evrak, ziynet eşyası, para kaybından ENGEZİ sorumlu tutulamaz.

 

10.8. Müşteri kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Bu amaçla ENGEZİ’den her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir. Herhangi bir sağlık problemi olan Müşteri tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu ENGEZİ’de kayıt öncesi bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre ENGEZİ’nin Müşteriyi tura kabul edip etmeme hakkı saklıdır.

 

10.9. ENGEZİ tarafından düzenlenen gezilerin içeriği ve ENGEZİ’nin yükümlülükleri, herhangi bir rehberin veya grup liderinin kimliğinden bağımsızdır. Bu nedenle, ENGEZİ Ayrıntılı Gezi Programı’nda belirtilen gezi ve/veya tur ile ilgili olarak tur rehberini ve/veya grup liderini ilgili turun başlamasından önce herhangi bir zamanda, ikame tur rehberi veya grup liderinin benzer bilgi birikimine sahip olması koşuluyla, her zaman değiştirme hakkını haizdir. Grup liderleri turun akışı ile ilgili bilgileri grubuna aktarmakla yükümlüdür. Müşteri ise her aşamada tur ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak aldığından emin olmalıdır. Genele hitaben yapılan açıklamaları duymamış olmaktan, eksik ya da dolaylı yoldan verilen bilgiyi yanlış anlamış olmaktan doğabilecek sonuçlardan ENGEZİ sorumlu değildir.

 

10.10. Grup içinde uyumsuz davranışlar göstererek huzursuzluk yaratan, kurallara ve tur liderine uymayıp bireysel davranışlar sergileyen, grupçuk oluşturarak tur programını değiştirmek isteyen her Müşteri, bu davranışlarından dolayı oluşabilecek tüm zararlardan ve ziyanlardan diğer Müşterilere ve ENGEZİ’e karşı sorumludur.

 

10.11. Gidilen ülkelerdeki yerel örf ve adetlere uymak, yapılan uyarıları uygulamak ve kişisel güvenlik için önerilen şekilde davranmak Müşterinin sorumluluğu altındadır. Bu konularda Müşterinin neden olduğu maddi ve manevi zararlardan kendisi sorumludur.

 

10.12. ENGEZİ’nin işbu Sözleşme ve eklerinde yazılı hususlar haricinde Müşteri’ye hiçbir vaadi bulunmamaktadır ve belirtilenler dışında Müşteri’ye ENGEZİ adına vaatte bulunmaya ya da tur ücretinde indirim yapmaya hiçbir kimse veya kuruluş yetkili değildir.

 

10.13. Müşteri’nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak ENGEZİ yetkilisine bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Müşteri’nin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet veya ücret iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır. Gezinin sona ermesinden sonra ENGEZİ tarafından dağıtılabilecek veya sunulabilecek herhangi bir anket veya geri bildirim formunda dile getirilen şikayetler bu madde kapsamında değerlendirilmez ve Müşteri’ye herhangi bir talep hakkı vermez.

 

11. İHBARLAR

 

ENGEZİ’ye yapılacak ihbarlar için aşağıdaki bilgiler geçerlidir:

 

FEST TURİZM VE TİC. A.Ş.

Barbaros Bulvarı, Barbaros Apartmanı No:74 Daire: 20 Kat: 7 34349 Balmumcu  - İSTANBUL – Türkiye

Tel : + 90 212 216 10 36 / 216 10 37

Fax: + 90 212 216 10 30

E-Mail : [email protected]

www.engezi.com

 

12. ANLAŞMAZLIK

 

İşbu Sözleşme hükümleri Türk hukukuna tabidir ve Türk hukuku uyarınca yorumlanacaktır.

 

İşbu Satış Sözleşmesi veya eklerinden doğabilecek tüm ihtilaflarda FEST Turizm ve Tic.A.Ş’nin kayıtları Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287. maddesi uyarınca kesin delil sayılacaktır.

 

İşbu Satış Sözleşmesi veya eklerinden doğabilecek tüm ihtilaflarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler.

 

8 sayfa ve Ayrıntılı Gezi Programı’ndan oluşan işbu Sözleşme _________________ tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır.

 

NOT: Bu Satış Sözleşmesi ve sigorta poliçeleri koşulları ENGEZİ’nin www.engezi.com adlı web-sayfasının ‘‘ENGEZİ Koşulları’’ bölümünde Müşterinin incelemesine açıktır.

 

 

FEST TURİZM VE TİC. A.Ş.                               Müşteri Adı – Soyadı:

 

                                                                      

                                                                                   Müşteri Adresi:

 

 

 

                                                                                   Katılacağı Gezi:

                                                                                                         

 

 

                                                                                   ( İmza )                     

Ek:

 

Ayrıntılı Gezi Programı      

 

 

 

 

 

 

 

TURA KATILIM FORMU

A – GENEL

Adınız – Soyadınız :

Katılmak İstediğiniz Tur:

Tur Tarihi:

Pasaport Bilgileriniz:

• Konsolosluğun istediği yeterli süre (gezi tarihi itibariyle min. 6 ay) var mı?

EVET _ HAYIR _

• Yeterli sayıda bos vize sayfası var mı?

EVET _ HAYIR _

• Pasaportunuza ve vizeye / vizelere ilişkin özel talebiniz var mı?

EVET _ HAYIR _

Varsa, nelerdir? .................................................................................................

Konaklama Talebiniz:

• Tek kişilik oda: _

• Çift kişilik oda: _ * Tek büyük yatak: _ *İki ayrı yatak: _

• Talebiniz iki kişilik oda ise kiminle kalacaksınız? …………………………….

• Otellerde sigara içilen ( …. ), sigara içilmeyen ( …. ) odalarda kalmak istiyorum.

 

B – ÖZEL KOŞULLAR

(Havayolları eskiden olduğu gibi özel taleplerle uğraşmak istemiyorlar, hele hele gruplara hiç özel muamelede bulunmak istemiyorlar. Su anda sadece THY uçuşlarında koltukları istenilen biçimde düzenleyebiliyoruz. Yine de özel taleplerinizi yerine getirebiliriz ümidiyle aşağıdaki soruları soruyoruz.)

 

• Aşağıdaki planlara göre uçakta nasıl oturmak istediğinizi belirtiniz. Lütfen her

üç seçenek için de tercih bildiriniz. C – Cam / K – Koridor

1) C __ K ____ K __ C

2) C ___ K ___ C

3) C ___ K ____ K ___ C

• Uçakta Yemek:

* Özel Menü Talebim Yok: _ * Vejetaryen: _

* Deniz Ürünleri: _ * Diyet Menü: _

2

• Hastalık, sakatlık gibi nedenler dahil herhangi bir başka özel mazeretiniz var mı?

Varsa belirtiniz: ………………………………………………………………..

• Uçakta mil hakkımı kullanmak istiyorum. _

( Grup bileti alış koşullarımızı değiştirmeyecek biçimde ilk başvuranlara kullandırılacaktır.)

• Herhangi bir havayoluna ait mil kartınız var mı? _ Evet ise hangisi,

hangileri: ……………………………………………………………….

• Gezinin coğrafyasına aykırı düşebilecek kronik bir rahatsızlığınız var mı? _ Evet

ise, lütfen belirtiniz: ……………………………………………………

Aşağıdaki kişisel bilgiler ve adres bilgileri vize formunuz doldurulurken kullanılacaktır. Geziye esiniz ile katılıyorsanız bu formu esiniz için de doldurmanız gerekmektedir.

 

ADINIZ – SOYADINIZ (Kimlikte yazıldığı sekli ile): …………………………………………………..

DOGUM TARİHİNİZ (GG/AA/YYYY): ………………….. DOĞUM YERİNİZ: ………………..

T.C. KİMLİK NO / VERGİ KİMLİK NO:………………………………......................................

MESLEĞİNİZ: …………………………………………...................................

EVLENMEDEN ÖNCEKİ SOYADINIZ: …………………………………….

EŞİNİZİN ADI: ………………………………………………………………..

EŞİNİZİN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ……………………………………...

ÇOCUKLARINIZIN ADI / ADLARI: ………………………………………...

ÇOCUKLARINIZIN DOGUM YERİ VE TARİHİ: ……………………………………………..

EV TELEFONU: …………………………. İŞ TELEFONU: ………………...

CEP TELEFONU: ………………………... FAKS NO: ……………………...

E-mail ADRES_:………………………………………………………………..

EV ADRES_: …………………………………………………………………………………..

İŞ ADRES_: ……………………………………………………………………………………

FATURA ADRESİ: EV: _ İŞ: _

ACİL BİR DURUMDA ARAYABİLECEĞİMİZ BİR YAKININIZIN ADI VE TELEFONU:

…………………………..................................................................................................

 

Yukarıdaki belirlemeler bana aittir. Ayrıntılı gezi programındaki satış koşullarını ve ENGEZİ

Satış Sözleşmesi koşullarını kabul ediyorum.

 

İmza: Tarih:Önerdiğimiz Geziler

» Hindistan
» Kuzey Hindistan
1,100 USD 'den başlayarak
» Sicilya Turu 8 gece 9 Gün
» Sicilya
1,350 EUR 'dan başlayan fiyatlarla
iletişim
 Adres : Barbaros Bulvarı, Barbaros Apartımanı, No:74, K.7, D.20
PK.34349 Balmumcu-İstanbul/TÜRKİYE


  Telefon : (0 212) 216 10 36
  E-posta : [email protected]
Copyright by engezi - 2014
web tasarım entegresoft
Bu internet sitesi en iyi 1024x768 pixel ve üzeri çözünürlük, Google Chrome, Firefox, Safari, İnternet Explorer 9 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilmektedir.